Brânza – un posibil brand de ţară?

Se ştie că limba română a moştenit un bogat inventar de cuvinte din latină, circa 200, ca de altfel toate limbile romanice. Multe altele sunt împrumuturi din limbile popoarelor cu care ne-am învecinat sau ne învecinăm, iar altele din limbile unor popoare care au exercitat asupra noastră o influenţă culturală. Despre alte cuvinte nu ştim […]