Se ştie că limba română a moştenit un bogat inventar de cuvinte din latină, circa 200, ca de altfel toate limbile romanice. Multe altele sunt împrumuturi din limbile popoarelor cu care ne-am învecinat sau ne învecinăm, iar altele din limbile unor popoare care au exercitat asupra noastră o influenţă culturală. Despre alte cuvinte nu ştim mare lucru, nu le cunoaştem etimologia. Printre cuvintele cu etimologie necunoscută se numără şi cuvântul “BRÂNZĂ”. DEX-ul consideră că există 70 de cuvinte cu etimologie incertă. Iată şi o selecţie a acestora: adică, a atârna, bade, baltă, ban, a băga, băiat, a bârfi, biet, bot, brânză, bubă, burduf, , burtă, butuc, cârlig, a cicăli, ciocoi, a ciupi, creţ, dar (conj.), de (conj.), a ghici, hoţ, iar, a izbuti, înăuntru, jumătate, măi, mălai, mămăligă, matură, a migăli, a mişca, moţ, pălărie, petic, a pişca, pânză, pungă, puţin, a rezema, sas, a scotoci, sculă, a socoti, stăpân, stâncă, stuf, şold, taler, tâlhar, ţeapă, a ţipa, a ului, urmă, a zăpăci, a zburda, a zgâria, a zgudui, zmeură.

Mulţi lingvişti s-au grăbit să afirme că “brânză” nu poate avea decât un substrat traco-dacic. Alexandru Graur (tatăl comentatorului tv, Dumitru Graur) susţinea că după ce a intrat în toate limbile More >